improve
your
skills.

pole soccer®
club team

De ambassadeuren van uw club

 

Voor de implementatie van het Pole Soccer® Concept op uw club en de opstart en continuïteit van de extra activiteiten, zal op uw club een speciaal team worden geformeerd. Zij zijn het vaste aanspreekpunt en de ‘Ambassadeuren’ van uw club. 

De werkzaamheden van het team zijn heel divers. Zij zijn bekend met de spelregels, het arbitreren, begeleiden en ondersteunen de technische staff bij de trainingen en het toepassen van de oefenstof. Daarnaast is het team belast met de planning, organisatie en uitvoering van de extra activiteiten op de club en op locatie.